Stichting behoud De Oliemolen

De Oliemolen door de eeuwen heen!

Geschiedenis:


De Oliemolen is een zestiende-eeuwse watermolen aan de voet van de Molenberg in het Aambos in Heerlen. De molen is gesticht met de naam In den Crouwel. De huidige naam vertelt al veel over de functie van de molen, het uitpersen van olie uit oliehoudende zaden. Dit was niet altijd het geval. De eerste functie van de molen was als volmolen, het vollen van wol. De molen wordt gevoed door de Caumerbeek.

Er bestaat een kopie van een akte, gedateerd op 31 mei 1710, die aangeeft dat de molen gebouwd is op 9 mei 1502 in opdracht van de familie Van Schaesberg. Deze kopie is een vervalsing om de rechten van de bouw van de molen door de graven van Schaesberg voor de koning van Spanje te bewijzen. Hoewel de namen van de notabelen niet overeenkomen met de mensen in die posities aan het begin van de zestiende eeuw, zou het kunnen zijn dat de 0 aangezien is voor een 6. Dit maakt dat het bouwjaar ook 1562 zou kunnen zijn.

In 1829 kreeg de molen de vergunning om graan te malen. Vanaf 1905 was hij alleen nog in gebruik als graanmolen. Momenteel wordt nog met waterkracht tarwe gemalen en zijn in de molenwinkel meelproducten te koop.

De Oliemolen is in 1998 in handen gekomen door de huidige eigenaren de heer en mevrouw Reesink. In 1999 hebben zij de as van de molen vervangen. Door een breuk in de as was het draaien van het molenrad niet meer mogelijk. Omdat het molenrad jaren daarvoor in het water heeft gelegen is een deel beschadigd door invloed van het water. Door een aantal noodingrepen heeft de eigenaar het rad draaiende weten te houden maar nu is de rek eruit. Vervanging is nodig. Met behulp van subsidie door overheden, door sponsering en met eigen investeringen zullen de daarvoor benodigde gelden bij elkaar gezocht moeten worden. Om dit te bereiken is de stichting opgericht.